Some moths of ACRONICTINAE1 in Australia
including AEDIINAE
NOCTUIDAE,    NOCTUOIDEA
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@yahoo.com)
and
Stella Crossley

ACRONICTINAE1

eggs
  
ACRONICTINAE1

caterpillars
  
ACRONICTINAE1

pupae
  
ACRONICTINAE1

undersides
  
ACRONICTINAE1

forewings


Acronicta psorallina

Aedia acronyctoides

Aedia arctipennis

Aedia leucomelas

Aedia olivescens

Aedia sericea

Ancara plaesiosema

Athetis maculatra

Athetis reclusa

Athetis striolata

Athetis tenuis

Athetis thoracica

Bathytricha aethalion

Bathytricha leonina

Bathytricha truncata

Borbotana nivifascia

Callopistria ferruginea

Callopistria maillardi

Callopistria rivularis

Chasmina candida

Chasmina pulchra

Chasmina tibialis

Cosmodes elegans

Craniophora fasciata

Craniophora nodyna

Craniophora phaeocosma

Ecpatia melas

Pachythrix hampsoni

Pachythrix mniochlora

Pachythrix smaragdistis

Platyprosopa nigrostrigata

Spodoptera apertura

Spodoptera exempta

Spodoptera exigua

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Spodoptera mauritia

Spodoptera picta

Spodoptera umbraculata

Thalatha artificiosa

Thalatha bryochlora

Thalatha chionobola

Thalatha guttalis

Thalatha melaleuca

Thalatha melanophrica

Thalatha trichroma

previous
back
family
previous
back
NOCTUOIDEA
family
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
Lepidoptera
Australian

imagoes
next
next
NOCTUIDAE
subfamily

(updated 4 December 2014, 27 September 2017, 7 June 2019, 18 December 2020)