Some adult moths of STATHMOPODINAE in Australia
OECOPHORIDAE,   GELECHIOIDEA
 
  
STATHMOPODINAE

undersides
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@outlook.com)
and
Stella Crossley


Aeoloscelis chrysophoenicea


Aeoloscelis hipparcha


Aeoloscelis pachyceros


Calicotis crucifera


Calicotis sialota


Coracistis erythrocosma


Dolophrosynella balteata


Ethirastis sideraula


Hieromantis ephodophora


Pseudaegeria squamicornis


Snellenia flavipennis


Snellenia lineata


Stathmopoda cephalaea


Stathmopoda chalcotypa


Stathmopoda crocophanes


Stathmopoda mannophora


Stathmopoda megathyma


Stathmopoda melanochra


Stathmopoda mimantha


Zatrichodes horrifica


Zatrichodes species

previous
back
group
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
Lepidoptera
Australian

imagoes
next
next
subfamily

(written 25 April 2015, updated 30 June 2017, 15 December 2019, 15 March 2020)