Some adult moths of STATHMOPODINAE in Australia
OECOPHORIDAE,   GELECHIOIDEA
 
  
STATHMOPODINAE

undersides
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@yahoo.com)
and
Stella Crossley


Aeoloscelis chrysophoenicea


Aeoloscelis hipparcha


Aeoloscelis pachyceros


Calicotis crucifera


Calicotis sialota


Coracistis erythrocosma


Dolophrosynella balteata


Ethirastis sideraula


Hieromantis albata


Hieromantis ephodophora


Idioglossa metallochrysa


Molybdurga metallophora


Mylocera tenebrifera


Pseudaegeria squamicornis


Snellenia flavipennis


Snellenia lineata


Snellenia miltocrossa


Stathmopoda callichrysa


Stathmopoda cephalaea


Stathmopoda chalcotypa


Stathmopoda crocophanes


Stathmopoda hyposcia


Stathmopoda lethonoa


Stathmopoda mannophora


Stathmopoda megathyma


Stathmopoda melanochra


Stathmopoda mimantha


Zatrichodes horrifica

previous
back
OECOPHORIDAE
subfamily
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
Lepidoptera
Australian

imagoes
Australian

micro-moths
next
next
OECOPHORIDAE
subfamily

(written 25 April 2015, updated 14 April 2024)